Rädda bina!

ett bi som sitter på en maskros

Bina har trotts sin lilla storlek har en extremt viktig uppgift i vårt ekosystem, nämligen att pollinera. Pollineringen bidrar till både matförsörjningen och den biologiska mångfalden. På en enda dag kan ett bi pollinera upp till 300miljoner blommor och 80% av pollineringen i världen står vanliga honungsbin för.

Men binas överlevnad hotas just nu utav flera faktorer. Ett hot är förändringarna i vädret till följd av den globala uppvärmningen. Vilket hotar bina eftersom viktiga blommor blommar under perioder då våra bin inte är aktiva vilket påverkar deras tillgång till mat. Bekämpningsmedel är ett annat hot, de innehåller starka kemikalier som är farliga både för bin och andra djur. Bekämpningsmedel kan försämra biets förmåga att navigera, immunförsvar och nervsystem men det kan även vara rent av dödligt för bina. Även att det finns färre blomsterängar hotar bina, det blir mindre mat för bina vilket kan leda till svält.

Så vad kan vi göra för att hjälpa bina?

  1. Plantera mera! Plantera sommarblommor som bina kan äta nektar ifrån. Du kan plantera i trädgården eller varför inte i en blomlåda på balkongen. Genom att göra en insektsvänlig trädgård får våra pollinationer större chanser att överleva.
  2. Undvik konstgödsel och bekämpningsmedel, de innehåller ämnen som kan vara skadliga för bin och andra djur.
  3. Skaffa ett bi-hotell, du kan antingen bygga ett eget eller köpa ett färdigt. Att bygga ett eget är enkelt och billigt och det finns många bra guider på nätet.
  4. Bidra med vatten. Gör ett bad till insekterna utav en grund skål som du fyller med vatten, men glöm inte att lägga i lite stenar som de kan landa på så de inte drunknar.
  5. Stötta föreningar som naturskyddsföreningen som jobbar för binas överlevnad med sin kampanj rädda bina.