IKEA – Sveriges mest hållbara företag

IKEA – utsedd till Sveriges mest hållbara varumärke 2022

IKEA har för tredje gången blivit utsett till Sveriges mest hållbara varumärke av Sustainable Brand Index, som är Europas största varumärkesstudie, efter en undersökning där de frågat 70 000 personer från Norden, Baltikum och Nederländerna, varav 24 300 personer var svenskar. Målgruppen de frågade var i åldrarna 16-75 år i respektive land.Undersökningen höll på från december 2021 till februari 2022.

Hållbarhet inom flera kategorier

Undersökningen innehöll ett brett antal frågor inom kategorierna: 

  • Arbetsvillkor i varuhusen
  • Hållbara förpackningar
  • Mångfald och inkludering
  • Kvalitet och återbruk

IKEA satsar på secondhand och cirkulärbutiker

IKEA satsar även på secondhandbutiker och cirkulärbutiker. På cirkulärbutiken samlas möblerna in, lagas, tvättas och ställs sedan ut för försäljning. Detta är för att man ska kunna återanvända möbler och kunna köpa dessa till ett lägre pris.

IKEAs hållbarhetsrapport 2021 visar på minskning av CO2

I IKEAs hållbarhetsrapport VÅ21 som gjordes under perioden 1 september 2020 till 31 augusti 2021 så skriver dem att att deras totala klimatfotavtryck minskade med 1,6 miljoner ton CO2, jämfört med VÅ16 och då blev en minskning med 5,8% samtidigt som försäljningen toppade med tidigare år.

IKEAs höjdpunkter 2021

Ett axplock av några höjdpunkter IKEA hade från verksamhetsåret 2021 var bland annat:

  • Mer förnybar energi
  • 100% förnybar el på ytterligare tio IKEA-marknader.
  • Mer än 99% av allt trä är FSC-certifierat och återvunnet

IKEA använder mer återanvändningsbart material

IKEA fasar även ut mindre hållbara produkter och introducerar nya alternativ. Istället för att exempelvis skapa ny polyester, använder man återvunnen polyester och därmed ett minskat klimatavtryck från polyester med 45% under VÅ21.

Viktigt att stora företag som IKEA visar vart de står i klimatfrågan

Vi på BeeLife tycker att det är viktigt att stora företag, som IKEA, visar att de tar sitt ansvar för att skapa ett så hållbart samhälle som möjligt, för klimatet, djuren och människorna. Vi vill med detta inlägg lyfta upp vikten med att ha en helhetssyn på vad man som företag kan göra, samt inte blunda för de otroligt stora problem som finns idag runt om i världen.

Källor:

https://www.sb-index.com/press-releases/2022/3/17/ikea-tertar-platsen-som-sveriges-mest-hllbara-varumrke

https://www.IKEA.com/se/sv/newsroom/corporate-news/IKEA-slaepper-hallbarhetsrapport-och-bekraeftar-att-man-aer-pa-vaeg-mot-klimatmalen-foer-2030-pubdba6f227