Hur kan vi hjälpa pollinatörer i april?

blomma jordviva hjälp pollinatörer

Nu när solen visar sig mer och mer börjar många komma ut mer och även ordna och dona i trädgården. Det börjar bli dags att rensa upp löven som föll i höstas. Några andra som också börjar komma fram mer och mer nu är bina, fler och fler arter börjar synas till ute i april.

Rensa inte bort allt

Vi har tidigare skrivit om hur binas viktiga roll i ekosystemet och hur de är hotade av flera orsaker. Något man kan göra för att hjälpa pollinatörer och mångfalden nu är att istället för att kasta bort eller bränna det som har krattats bort, lägga det på hög någonstans i trädgården. Detta kan göra nytta för de arter som behöver lite mer “skräpighet” att bo i.

Skapa boplatser

En annan sak man kan göra är att ge humlorna hjälp på traven med konstgjorda boplatser. Hushumlan kan bygga bo i fågelholkar medan jordhumlor bygger i gnagarhål. Har du inga gnagarhåll kan du testa att gräva gångar och peta in lämpligt bomaterial. Du kan också bygga ett bo av en lerkruka som du vänder upp-och-ner. Om du googlar på “humlebo ritning” så får du bra exempel. Har du inte redan byggt ett bihotell kan du göra det, eller varför inte bygga ett till i den härliga vårsolen? En stubbe som man borrar hål som är 2-7cm breda och 5-10cm djupa i blir ett jättebra hem till bina. Du kan läsa mer om hur du gör ett bihotell i vårt instagram inlägg.

Skapa en vattenstation

Man kan också hjälpa bin och andra pollinatörer genom att göra en vattenstation där de kan dricka. Placerar den när där de bor eller blommor vid de verkar trivas runt. Då behöver de inte behöver flyga så långt. Man kan göra en vattenstation genom att ta ett fat eller en skål och fylla upp med vatten. Men kom ihåg att lägga i t.ex. småsten, grus, glaskulor, kvistar, mossa eller kvistar så att bina har något att landa på och hålla sig fast i och inte drunknar.

Sist och inte minst vill vi slå ett slag för att undvika konstgödsel och bekämpningsmedel, de innehåller ämnen som kan vara skadliga för bin och andra djur!