BeeLife stödjer Operation Rädda Bina

beelife stödjer operation rädda bina naturvårdsverket

Vi på BeeLife kan stolt säga att vi stödjer Naturskyddsföreningens kampanj Operation Rädda Bina för att rädda bina och hjälpa den biologiska mångfalden.

Binas existens är hotad, en tredje del av våra biarter håller på att försvinna. Bina hotas av en mängd orsaker som bekämpningsmedel, förlorade blomster, klimatförändringar och förändringar i väder.

Bina spelar en viktig roll i ekosystemet eftersom dom pollinerar växter och fröbildar. Om bina försvinner kan det leda till en minskning av föda och skador på ekosystemet. Dessutom är bin också viktiga för många människors livsmedelsproduktion, eftersom de pollinerar viktiga födosädesväxter. Att hjälpa bina är därför viktigt för att säkerställa en hållbar matproduktion och ett friskt ekosystem.

Naturverkets operation “Rädda bina” syftar till att bevara och förbättra biologisk mångfald genom att främja ett hållbart brukande av naturen och skydda hotade arter. Genom att stötta denna kampanj sätter vi press på politikerna att ta ansvar för våra livsviktiga pollinatiörer och sprida medvetenhet om hur viktig biologiskmångfald är.

BeeLife Diplom Naturskyddsforeningen Operation Rädda Bina 2023

Vill du också hjälpa till att rädda bina?

Det kan du göra genom att skriva under, donera en gåva, handla ekologiskt eller göra något av de andra sakerna Naturvårdsverket rekommenderar här!

Och vill du läsa vad mer vi gör för miljön kan du läsa om det här!