90% av plast som samlas in återvinns inte!

plast som samlas in återvinns inte

Lagerstedt (2023) rapporterade i helgen i SVT Nyheter att endast 10% av den plast som lämnas in för återvinning återvinns. Vidare berättar Lagerstedt att fler än hälften av Sveriges kommuner inte återvinner plasten som lämnas in till återvinningscentralerna. Detta enligt Avfall Sveriges undersökning 2021, där endast 101 av de 270 kommunerna som svarat sa att de återvinner plasten.

Anledningen till detta är att mycket av den plast som lämnas in inte är återvinningsbar. (Jon Nilsson-Djerf, rådgivare inom materialåtervinning på Avfall Sverige, refererad till i Lagerstedt, 2023). Han säger även att det finns för många olika plasttyper som inte kan blandas. Samt att det är dyrt för kommunerna att återvinna plasten.

Detta tycker vi på BeeLife är ännu en anledning till att byta ut all engångsplast mot återanvändbara och biologiskt nedbrytbara produkter. Exempelvis trä-bestick, papperssugrör och våra bivaxdukar.

Att plast som samlas in inte återvinns av kommunerna leder till att 1.1miljoner ton plast eldas upp varje år i Sverige. (Naturvårdsverkets senaste beräkningar, refererat till i Lagerstedt, 2023.) Vidare släpps 2,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter ut på grund av eldningen av plast. (Naturvårdsverket (refererad till i Lagerstedt, 2023)

Åsa Stenmarck, materialflödesexpert på Naturvårdsverket (refererad till i Lagerstedt, 2023) säger att detta är ett stort problem eftersom det släpper ut såna stora mängder växthusgaser. Vidare säger Jon Nilsson-Djerf (refererad till i Lagerstedt, 2023) att man ska designa produkter som går att återvinna.

Att istället för att köpa produkter gjorda av plast handla produkter som är återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara och ersätter engångsplast tycker vi är självklart. BeeLife skapades för att erbjuda ett miljövänligt alternativ till plastfolie och vi har en nolltolerans mot engångsplast i hela vår verksamhet. Vi måste alla arbeta tillsammans för att minska plastförbrukningen.

Källa: Lagerstedt, J. (2023, 9 Januari). Plasten samlas in – för att eldas upp. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/plasten-samlas-in-for-att-eldas-upp